• image05
  • image02
  • image04
  • lib
  • #
  • #
  • #
شرایط امانت

 شرایط امانت:

·        اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگران (با ارائه معرفی نامه، حداکثر 15 عنوان کتاب به مدت 30 روز)

 ·        دانشجویان و سایر مراجعین (حداکثر 3 عنوان کتاب به مدت 15 روز)


تمامی اعضا ضمن عضو شدن، ضامن می شوند که در صورت بروز هرگونه مشکل اعم از؛ گم کردن کتاب، آسیب زدن به کتاب و دیرکرد جهت بازگرداندن کتاب جریمه نقدی اعلام شده از سوی کتابخانه را متقبل شوند.