شهید رجب بیگی: از یک سو باید بمانیم که شهید آینده شویم و از دیگر سو باید شهید شویم تا آینده بماند . هم باید امروز شهید شویم تا فردا بماند و هم باید بمانیم تا فردا شهید نشود. عجب دردی، چه می شد امروز شهید می شدیم .

شهید فضل الله خودسیانی: الهی اگر طاعت بسی ندارم در دوجهان جز توکسی ندارم.خدایا فضل ترا گران نیست و شکر تورا زبان نیست.خدایا مگو چه آورده ام که درد و دوا نشوم و مپرس چه کرده ام که رسوا نشوم

شهید جعفر جعفری: چشم بصیرت را بگشا، به اطراف نظر کن، به جهان بیندیش، چه می بینی ؟ .... تو بزرگتر از آنی که فکر کنی، کل زمین و آسمان وکرات وکهکشان ها برای توست، پس به قیامت نظر کن.

شهید محمد مهاجری: خدایا : سرودمان را شنیدی ، انالله و اناالیه راجعون . خدایا : آوایمان را شنیدی، لاالله الاالله. پروردگارا، کتابمان قرآن، پیمانمان ایمان، جرممان قیام، راهمان اسلام، پیشوایمان امام، سلاحمان وحدت.

شهید ابن یامین جهاندار: خدا یا چه بگویم از آن بسیجی کم سن و سال با این که خاک سر و رویش را پوشانده و خستگی و بی خوابی در چهره اش نمایان می باشد، می بینی در حال عبادت است و از خدا می خواهد ک به درگاه د و .

شهید سید منصور بیاتیان: اگر کشته شدم مرا غسل ندهید، چون ننگ است کسی که معلمش، حسین (علیه السلام) را غسل نداده اند خودش را غسل دهند.

شهید حسن خاکسار: آنان که رفتند کار حسینی کردند و آنان که ماندند باید کاری زینبی بکنند وگرنه یزیدیند .

شهید ناصر دشتی پور: اضطراب و نگرانی از آینده و تاثر و افسوس بر گذشته از جمله موانعی هستند که اگر در روح کسی نفوذ نماید عزم و تصمیمش را در هم می شکند و او را خود باخته و مرعوب می سازد..

شهید محمد سبزی: خدایا: من شمعم، می سوزم تا راه را روشن کنم، تنها از تو می خواهم که وجود مرا تباه نکنی و اجازه دهی تا آخر بسوزم و خاکستری از وجودم باقی بماند ....

شهید ابن یامین جهاندار: خدا یا چه بگویم از آن بسیجی کم سن و سال با این که خاک سر و رویش را پوشانده و خستگی و بی خوابیا به درگاه خودش قبول کندود لبیک گفته و توسط از خدا بی خبران عراقی به شهادت می رسد .

شهید مهدی شریعتی: شما ای ملت قهرمان و ای ملت امام تذکر که هر مکتبی و هر امتحانی و آزمایشی نهایتاً کارنامه ای دارد و معیارهایی که صادق از کاذب بشناسد و مکتب ما مسلمین نیز چنین است. مکتبمان اسلام عزیز و دروسشت. اما امتحان بسی مشکل است و جهاد با نفس و قتال با کفر و نفاق است.

شهید محمد سبزی: خدایا: من شمعم، می سوزم تا راه را روشن کنم، تنها از تو می خواهم که وجود مرا تباه نکنی و اجازه دهی تا آخر بسوزم و خاکستری از وجودم باقی بماند ....

اوقات شرعی
مقالات راویان
صفحه اصلی > ویژه ها > مقالات راویان 

روز خبرنگار ؛ رمز استخراج گنجنیه های فرهنگی و اجتماعی دفاع مقدس 

 

ﺟﻨﮓ ﻧﻔﺖ ﮐﺶ ﻫﺎ و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ (ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس) ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﺮان و ﻋﺮاق 

 

بررسی دلایل حمایت شورای همکاری خلیج فارس از رژیم بعث عراق در طول جنگ 

 

ﻋﻠﻞ وﻋﻮاﻣﻞ دﺷﻤﻨﯽ رژﯾﻢ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ ﻗﺪس ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان 

 

عوامل موثر بر تهاجم عراق به ایران

 

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ژﺋﻮﭘﻮﻟﺘﯿﮏ در اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺮزي اﯾﺮان وﻋﺮاق

 

ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮏ اﯾﺮان در ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮏ 

 

اﻫﻤﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ژﺋﻮﭘﻮﻟﯿﺘﯿﮏ اﯾﺮان و ﻋﺮاق

 

ﺑﺎزﺗﺎب ﺳﯿﺎﺳﯽ- اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺬﯾﺮش ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ 598 در اﯾﺮان و ﻋﺮاق

 

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺎآراﻣﯽ ﻫﺎي ﻗﻮﻣﯽ در اواﯾﻞ ﭘﯿﺮوزي اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان 

 

بررسی خریدهای تسلیحاتی عراق و ایران در جنگ تحمیلی

 

ﺑﺮرﺳﯽ دﻻﯾﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﻃﯽ ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮات آن ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ج .ا .ا

 

ﺑﺮرﺳﯽ راﻫﺒﺮد ﻗﺪرﺗﻬﺎي ﺑﺰرگ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺷﻮروي در ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و ﻋﺮاق 

 

بررسی تاثیرات رویکرد ایران هراسی کشورهای غربی بر تعاملات ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس

 

ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ دﺷﻤﻨﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان 

 

بازتاب عملیات ثامن الائمه(ع) در رسانه های داخلی وخارجی و پیامدها و دستاوردهای آن

 

استراتژی آمریکا و شوروی در منطقه خاورمیانه با رویکرد به جنگ عراق علیه ایران

 

بررسی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران، اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس

 

بازتاب عملیات کربلای 5 در رسانه های خارجی و تاثیر آن بر روند جنگ

 

نقش کردها در تاریخ ایران و عراق و ترکیه و سوریه با تاکید بر 8 سال دفاع مقدس

 

بررسی خسارت های اقتصادی ایران و عراق در جنگ تحمیلی

 

بررسی نقش جهادسازندگی در طول هشت سال دفاع مقدس

 

علل و عوامل دشمنی رژیم اشغالگر قدس با جمهوری اسلامی ایران

 

بررسی تجاوزات عراق به ایران قبل از آغاز رسمی جنگ و بازتاب آن در رسانه های خارجی

 

جریان چپ در ایران (1320- 1357)

 

تاثیر روند جنگ بر قطعنامه های صادره از طرف سازمان ملل متحد در جنگ ایران و عراق

 

تاثیرات مذاکرات عراق با کشورهای حوزه خلیج فارس در جنگ با ایران

 

بررسی دلایل حمایت غرب به خصوص آمریکا از عراق در طول جنگ تحمیلی

 

بررسی دلایل شروع جنگ ب اتاکیید بر رسانه های خارجی

 

بررسی شیوۀ برخورد سازمان ملل متحد نسبت به بکارگیری عوامل شیمیایی توسط عراق

 

بازتاب بازپس گیری خرمشهر در رسانه های بین المللي

 

نقش جوانان در پیروزی انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس

 

امام خمینی(ره) و حکومت عراق در دوران مبارزات

 

راهبرد محوري آيت اله كاشاني در مبارزات سياسي

 

جریان چپ از سال 57 تا 60 در ایران

 

موضوع نفت ایران در سال 1320

 

تاثیر و نقش تبلیغات از دیدگاه حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری

 

بررسي تاثیرات رويكرد ايران هراسي كشورهاي غربي بر تعاملات ايران و كشورهاي حوزه خلیج فارس

 

بازتاب عملیات طریق القدس در رسانه های خارجی

 

بازتاب عملیات مرصاد در رسانه های داخلی و خارجی و دستاوردها و پیامدهای آن

 

بررسی استراتژی صدور انقلاب و تاثیر آن بر قدرت ملی

 

دستاوردهای تفکر بسیجی در جمهوری اسلامی ایران

 

احزاب دولتی پهلوی دوم و کارکرد سیاسی - ادرای آنها

 

بررسی علل و عوامل دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی ایران

 

بازتاب جنگ ایران و عراق بر امنیت خلیج فارس

 

بررسی علل و عوامل واگرایی قوم بلوچ و تأثیرات آن بر امنیت سیاسی استان سیستان و بلوچستان

 

بررسي دستاوردهاي اجتماعي و فرهنگي هشت سال دفاع مقدس

 

نقش سازمان کنفرانس اسلامی و تاثیر آن بر روند صلح ایران و عراق

 

بررسی دلایل استفاده و تاثیرات حملات شیمیایی عراق به ایران در رسانه ها

 

دلایل حمایت بلوک شرق و غرب از عراق در برابر شکست کامل از جمهوری اسلامی ایران

 

بازتاب اقتصادی جنگ ایران و عراق بر امنیت خلیج فارس

 

سیاست هاي آمریکا در ایران در سال 1357

 

دستاوردها پیامدهای جنگ تحمیلی برای عراق

 

بررسی فعالیتهای فرقه ی وهابیت و تأثیر آن در امنیت اجتماعی پایدار کشور

 

بررسی توطئه تجزیه طلبی خلق عرب و تاثیرات آن بر امنیت استان خوزستان

 

نقش اكراد در ایجاد وحدت ملى در هشت سال دفاع مقدس

 

نقش اقتصاد در توسعه و امنیت استانهای مرزی )با تاکید بر خوزستان(

 

نقش تبلیغات و رسانه ها در تهییج مردم در هشت سال دفاع مقدس

 

نقش سازمان مجاهدين خلق در حمايت از عراق در 8 سال دفاع مقدس

 

بازتاب عملیات والفجر8 در رسانه های بین المللی

 

نقش هنر در انتقال ارزش ها برای نسل های آینده

 

بررسی نقش فرهنگ دفاع مقدس در بین خانواده های ایثارگر

 

شرایط سیاسی دو کشور ایران و عراق ونظام بین الملل قبل از شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران

 

بررسی نقش رسانه های جمعی در حوزه دفاع مقدس

 

نقش ولایت فقیه در دفاع مقدس و پس از آن

 

بررسی نقش نوحه ها و اشعار حماسی بر روحیه و انگیزه رزمندگان در دفاع مقدس

 

بررسی و تحلیل قراردادها، قطعنامه ها و تحریم های دوران دفاع مقدس

 

بررسی استراتژی نظامی ایران و عراق در جنگ و تحولات آن

 

نقش زن در خانواده در پشتیبانی از جبهه در دفاع مقدس

 

نقش عوامل منطقه ای و فرامنطقه ای در آغاز جنگ عراق علیه ایران

 

بررسی نقش و عملکرد گروهکهای شبه نظامی معاند (مجاهدین خلق، کومله ، دموکرات و توده) در دوران دفاع مقدس

 

 

 

  

نقشه سایت

تمام حقوق مادی و معنوی این وبسایت به موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تعلق دارد.
.استفاده از منابع محتوایی با ذکر منبع مجاز است