يکشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٧
نيايش ها

 

 

- الهی ! راز دل نهفتن دشوار است و گفتن دشوارتر ، خدایا! بنده ای در نهایت ذلت و غربت در قعر ظلمت تو را می جوید.

**************

خدایا! از جرم هایی که از روی لغزش و خطا کردم درگذر و نگاهم دار از جمله بیچارگی و ناچاری که دچار گشته ام، زیرا تویی تنها تکیه گاه و امیدم و تویی منتهای خواسته و آرمانم در دنیا و آخرت

**************

-خدایا! به هیبتت از گونه هایم مشک های اشک و ادب سرازین کن؛ سبک مغزی و تندخویی ام را نادیده بگیر و مرا به قناعت با خواری در سوال توانا کن

**************

  خدایا! چه مرکبی است این مرکب هوای نفس که بر من سوار شده و با گمان های باطل و آرزوهای بی جا مرا بر مولا و آقای خویش دلیر کرده است ؛ پس نابود باد این نفس

**************

- الهی ! به صلاح آر که نیک بی سر و سامانیم ؛ جمع دار که پریشانیم.

**************

-خدایا! شکر نعمت شهادت را چگونه بگذاریم؟ این راه رهایی از دنیا را تو پیش پای ما گذاردی. خدا ! قافله شهدا هر روز در حرکن است، مرا به قافله برسان.

**************

- الهی! همه را از خودپرستی رهایی ده و همه را با خود آشنایی ده؛ همه را از مکر شیطان نگاه دار، همه را از کیفر نفس آگاه دار.

**************

- ای خدا ! بی نیاز بنده نواز چاره ساز ! بی پناهان را پناهی و بیچارگان را چاره؛ اینک درمانده ای وامانده و از همه جا رانده دست نیاز به سوی آن بی نیاز دراز کرده و سر بر آستانت ساییده و به تو التجا آورده است. خدایا ! به فریادم برس آن روزی که جز تو فریاد رس نیست ؛ آن روز که فرشتگانت عمود آهنین بر سرم می کوبیند و زنجیر برگردنم می آویزند!

**************

 - ای مهربان ! خوشا دمی که در تو گمم ، فاصله ها از میان رفته اند و گویی در آغوش توام ؛ خدایا! چقدر فریاد بزنم که مرا ازا نی قفس آزاد کن ؛ من مال توام ؛ خدایا! چقدر فریاد بزنم که مرا از این قفس آزاد کن ؛ من مال توام؛ مرا پیش خودت ببر.

**************

- ای مهربان ! من دنبال تو آمده ام، کجایی؟ مرا پیش خودت ببر؛ من وصال می خواهم، عشق و شهادت می جویم ؛ ببخش که سخت محتاج و مستحقم.

**************

- ای خدا ! ما اگر کار بدی می کنیم حقیقتش این است که نمی دانیم این کار از نظر تو بد است. یعنی این کار بد را به اسم بد نمی کنیم؛ اگر اشتباه کردیم به آقایی خودت ببخش.

**************

-           خداوندا! به من قدرت بده درک و حس این را بده که بفهمم تنها رفاقت با تو سود دارد و رفیق شدن با آدم ها هم وقتی مزده دارد که با تو دوست باشند. خدایا دعایمان کن.

**************

-    ای خدای من ! بامداد مرا چنان مقرر کن که انوار هدایت و سلامت در دین و دنیا به من فرود آید و شامگاهم را سپری در برابر نیرنگ خطرناک دشمنان و پناهگاهی برای پرتگاه های هوا و هوس قرار ده که تو بر هرچه بخواهی توانایی؛ ملک و سلطنت را به هرکه خواهی و خوارکنی هر که را خواهی . پس همه خوبی ها به دست توست.

**************

-    بارالها ! از همه چیز و همه کس شرمنده تر منم؛ از آفتاب و ماهتاب ، از جن و انس ، حتی از شیطان ؛ منم آن سست عهد پیمان شکن نا پایدار؛ دستم بگیر که از پا افتاده ام.

***************

-    بارالها! ستمگران و دشمنان مرا به نیروی خود از تصدی و تجاوز بازدار و شمشیر جنایات را به قدرتت درهم شکن و دشمن را در کار حکومتش سرگردان کن و در مبارزه با مخالفانش ناتوان دار و در بی عدالتی به او فرصت مده و مرا در مقابله با او یاری کن.

**************

خدایا! این است بهانه های نفس من که به پای بند محبتت بستم ؛ این است بارهای سنگین گناهانم که به امید عفو و رحمتت به زمین نهادم و این است هوس های گمراه کننده ای که به آستان لطف و مهرت سپردم.

**************

-    بارالها ! تو خود می دانی که من هم مثل کسانی که شهید شده اند عاشق حسین (ع) توام. خدایا مرا در راه خود خریداری کن.

**************

-    بارپروردگارا ! تو با داشتن چهارده معصوم حجت را بر ما تمام کردی و بهانه را از بهانه جویان گرفتی . این همه درس و ما نادان! خدایا به ما رحم کن و مرا از این آشفتگی نجات بده.

-         بارخدایا! تو همان هستی که من می خواستم؛ پس قرار بده مرا همان طور که می خواهی .

**************

-    خداوندا ، از روشنی روز فرار کردم و به سیاهی شب پناه آوردم به این امید که در جوار تو باشم و با راز و نیاز کنم. مرا از تاریکی چه باک که درونی ظلمتکده دارم؛ قلب مرا به ایمان خود روشن کن و مزه ی عبادتت را ، که شیرین ترین شیرینی هاست ، به ما بچشان

**************

-    پروردگارا ! ما در مرحله ای قرار گرفته ایم که دیگر رسیدن به تو را محال نمی دانیم، مگذار ناامید شویم و در این دست شب التماس دعای ما را که عاشقان به سویت پرگشوده ایم بپذیر و مگذار بال هایمان در هجر دیدار تو از بن بسوزد.

                                                                 **************
- تو چه خدایی هستی ، چه رفیقی هستی ، چه لطف و محبتی داری! کاش تو را زودتر شناخته بودم . نمی دانم شور و حال و ناله و ندبه یک گناه کار را در این شب خلوت چگونه بیان کنم.
                                                                     **************
- تو بر همه چیز توانایی؛ شب را در روز فرو می بری و روز را در شب در می آوری؛ زنده را از مرده بیرون می آوری و مرده را از زنده ؛ به هرکه خواهی بی حساب روزی دهی.

                                                             ****************

-    محبوب من ! رخصت وصل می طلبم که در دل سنگ آتش افکنده ای  ، شراره ی عشق تو را طالبم که خویشتن خویش را در پای آن چون خس و خاشاک بسوزانم.

**************

-    معبودی جز تو نیست ؛ تو منزهی خدایا! حمد تو را گوییم؛ کیست که قدر تو را بشناسد و از تو نترسد و کیست که بداند تو کیستی و از تو نهراسد، ای مهربان ترین مهربانان!   

**************

-    مولای من! دوست دارم گوشه ای بنشینم و زیر لب صدایت کنم. به گوشه ای خیره شوم و تو هم مقابلم بنشینی و متوجه ات شوم. هی نگاهت کنم و هی گریه کنم؛ آن قدر گریه کنم تا از هوش بروم و بعد به هوش بیایم و ببینم که سرم روی دامان شماست. از بوی خوش و نسیم روح نواز وجودت از خود بی خود شوم. در آغوشت گیرم و تو اشک از چشمانم پاک کنی. سرم روی دامان شماست. از بوی خوش و نسیم روح نواز وجودت از خود بی خود شوم. در آغوشت گیرم و تو اشک از چشمانم پاک کنی . سرم را بر سینه ات قرار دهی و موهایم را نوازش کنی ؛ آن گاه به من وعده شهادت بدهی و من خود را بر بال ملایک ببینم و بشنوم که مرا وعده ی شفاعت می دهی ؛ آن وقت با خیال راحت از آتش عشق تو چون شمع بسوزم و آب شوم و روی دامنت بریزم و هلاک شوم.

**************

-    خدایا! هرکس به ما می رسد از عذال تو می گوید و چنان آب پاکی را روی دست آدم می ریزند که دیگر هب هیچ وجه فکر نمی کنم امید نجاتی باشد.

-    خدایا! خودت می دانی که هرکس به نحوی بلد است راه بیاید. یکی چشم ندارد با دستش راه می رود، یکی پا ندارد با دستش راه می رود، ولی موتور حرکت همه دلشان است و دلی که صادق تر است طبعا زودتر استارت می زند.

**************

-    خدایا ! گاهی وقت ها که آدم انتظار ندارد تحویلش بگیری چنان ... میدان می دهی که شخص دست و پایش را گم می کند. بگذریم ، حرف زیاد است در این که تو چه وقت ما را می پذیری و چه وقت نه. احساس می کنم بعضی وقت ها رابطه ام با تو بد جوری می شود و آن جاست که دلم می خواهد به قول خودمان حزب اللهی بیایم طرفت.

**************

-     خدایا ! مرگ ما را شهادت در راهت قرار بده و در دنیا زیارت حسین (ع) و در آخرت شفاعت حسین(ع) را نصیب ما بگردان.

**************

-         خدایا! ما با تو عهد می بندیم که تا آخرین قطره خون خود بایستیم؛ تو نیز ما را در این عملیات موفق کن.

**************

-         خدایا ! آنچنان شعله ای از آتش عشقت در دلم بیفروز که هرآنچه غیر از تو در آن است همه بسوزد.

**************

-         خدایا! در رویارویی با دشمن چنان استوارم کن که مثل مومن واقعی احساس ضعف و ترس نکنم.

**************

-         خدایا! در بستر مردن ذلت است و سعادت در شهادت است.

**************

-         خدایا! آرزو دارم در خاک دشمن بمیرم و از خاکم خاری بروید و به چشم دشمن برود.

**************

-         خدایا! چنان کن که سرخ بمیرم تا سبز برآیم ؛ خدایا! چنان کن که سرانجام کار، تو خشنود باشی و ما رستگار.

     **************

-         خدایا! حلاوت شهادت در راه خودت را به ذائقه تلخ این بنده ی بی پناه بچشان .

**************

-    خدایا! تو را به زبانی می خوانم که از فرط معصیت لال گشته است؛ خدایا! رضای تو را می جویم که فرمودی" و رضوان من الله اکبر" ، پس رضوان خودت را به کسانی که در راه تو قدم نهاده اند و از دشت های تفتان و سوزان جنوب به غرب آمده اند برسان ، پیروزی را نصیبشان فرما و امیدشان را قطع مکن. ما آمده ایم راه شهدا را ادامه بدهیم.

**************

-    خدایا! ما تو را شناخته ایم. علی (ع) و فاطمه (س) و حسن(ع) و حسین(ع) تو را شناخته ایم. زینب(س) را می شناسیم و همه کسانی را که درد وصل تو را تحمل کرده اند و منتظر رسیدن به تو هستند. ما می دانیم قبول آن همه مظلومیت برای چه بود. نمی خواهم همه چیز را بگویم اما تو با وجود آن ها به ما چگونه می نگری؟

*************

-    خدایا! بر محمد و دودمانش درود فرست و ما را در همه حال موفق به انجام دادن امور خیر بدار؛ از بدی و ناسپاسی نعمت ها و پیروی از بدعت ها دوردار؛ امر به معروف و نهی از منکر ، نگهبانی اسلام و نکوهش و خوارکردن هواهای نفسانی ، راهنمای گمراهان و یاری ناتوان و رسیدگی به دردمندان را وجه همت ما قرار ده.

**************

-         خدایا! اگر از یاد بردیم یا خطا کردیم بر ما مگیر و بارگرانی را که بردوش پیشینیان ما نهادی به دوش ما مگذار.

**************

-    خدایا! به تو پناه می بریم از این که از گفتارت بیرون رویم و در نیت به گمراهی افتیم و هوس ها به ما دست یابند، درحالی که هدایت از سوی تو به ما رسیده است.

**************

-         خدایا! بیامرز گناهانی را که تو از من به آن داناتری و اگر من بازگردم و دوباره مرتکب آن شوم تو آمرزش را به من بازگردان.

 

فرهنگ شنیداری
فرهنگ گفتاری
فرهنگ نوشتاری
فرهنگ دیداری
فرهنگ رفتاری
آیت الله العظمی سید علی خامنه ای