جمعه ٢٨ دی ١٣٩٧
فيلم

 

 • اذان عشق                                          دانلود           پخش 
 • عملیات والفجر مقدماتی                        دانلود          پخش
 • تصویب قطعنامه 598                             دانلود          پخش 
 •  تحلیل عملیات بدر                               دانلود          پخش 
 • سخنان جانبازان                                  دانلود           پخش
 •  پیام امام سال 60                               دانلود           پخش
 • ماه رمضان در جبهه                              دانلود         پخش 
 • اعزام لشگر محمد رسول الله                  دانلود          پخش 
 • شهید همت                                       دانلود          پخش 
 • شهید خرازی                                      دانلود          پخش 
 • شهید کاظمی                                    دانلود          پخش 
 • رمز شروع عملیات                               دانلود         پخش 
 • قبل از شهادت شهید همت                   دانلود          پخش 
 • اسرار به اعزام به جبهه                         دانلود          پخش 

 

فرهنگ شنیداری
فرهنگ گفتاری
فرهنگ نوشتاری
فرهنگ دیداری
فرهنگ رفتاری
آیت الله العظمی سید علی خامنه ای